Legislatie

DIRECTIVA 2002/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI
din 27 ianuarie 2003
privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

HOTĂRÂRE Nr. 992 din 25 august 2005
privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

HOTĂRÂRE Nr. 816 din 21 iunie 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

ORDIN Nr. 344/732 din 31 martie 2009
privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

HOTĂRÂRE Nr. 1518 din 2 decembrie 2009
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

DIRECTIVA 2002/96/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI
din 27 ianuarie 2003
privind deșeurile de echipamente electrice ș i electronice (DEEE)

HOTĂRÂRE Nr. 1037 din 13 octombrie 2010
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

ORDIN Nr. 1441 din 23 mai 2011
privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

ORDIN Nr. 2264 din 14 septembrie 2011
privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 1.225 din 29 noiembrie 2005
privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

ORDIN Nr. 1269/820 din 21 noiembrie 2006
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN Nr. 910/1704 din 31 mai 2007
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005
privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare

ORDIN nr. 1.223 din 29 noiembrie 2005
privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

ORDIN nr. 556 din 5 iunie 2006
privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006

Print Friendly, PDF & Email